Att ägna sig åt fysisk aktivitet på gräsunderlag har ökat denna sommar.

Å andra sidan är en annan och mycket viktigare aktivitet på gräs,

betydligt mindre lockande idag.

april20266

gras