Jag har avslutat mitt samarbetsavtal med Region Västmanland och kan därför inte erbjuda behandling
till nationell taxa och Regionenspatientavgift längre såsom tidigare var fallet.
Pris för behandling är nu 400 kronorSamarbetsavtal finns fortfarande med flera försäkringsbolag, företag och idrottsföreningar.
Idag har en delförsäkringsbolag en självrisk vid första besöket. Försäkringsbolagen informerar sina kunder.