Den här boken från KF:s förlag från 1944 är utmärkt instruktion för 

aktiv gymnastik i hemmet. Pris kr.1:25. Ett fynd - fullt av rörelseglädje.

Gymnastik 1940429

Ett övning som förslag ur denna utmärkta instruktionsbok. Pendling arm och ben!

Gymnastik 1940431