………den frågan är inte helt lätt att besvara. Men det är ett område som har kommit att intressera allt fler i vårt samhälle. Både forskare, journalister, författare och folk i största allmänhet vänder på stenar för att hitta det exakta svaret på denna fråga. Jag anser att en av de som kommit denna känsla riktigt på spåren är Malcolm Gladwell som med sina två bestsellers Blink och Outliers har många trådar som kan hjälpa oss på traven. Den intuitiva intelligensen är grundtemat i en av böckerna, och den andra försöker besvara frågan varför vissa blir mera framgångsrika än andra. Samtidigt gräver forskarna i både nya och gamla hjulspår för att lösa gåtan med att vara människa och meningen med livet. Några sådana färska studieresultat som kommit i dagens ljus nyligen är att lågt IQ ger kortare livslängd. Logisk förklaring anses vara ett samband med arv och miljö. Och den kopplingen är precis som kunskapen som når oss i dagarna att det är tio gånger vanligare att en flicka blir överviktig om hon har en mor som är övergödd. Att ha lägre IQ än genomsnitt är farligt. Intelligensen i sig förklarar 23 procent av skillnaden i dödlighet mellan högre och lägre socioekonomiska grupper. Det visar en studie av 4 000 personer.”Vi vet redan att personer i de lägre socialgrupperna har sämre hälsa och dör tidigare i sjukdomar som hjärtinfarkt, cancer och olyckor”, säger Dr David Batty som lett forskningen till BBC. Orsaken till att låg IQ är farligt för hälsan är flera – som dålig kunskap om hur man ska äta och röra sig för att må bra. Personer med lägre IQ går inte lika ofta på hälsokontroll, följer i lägre grad livsstilsråd, tar i mindre utsträckning förebyggande läkemedel eller tar del av förebyggande hälsovård. Med utgångspunkt från dessa fynd måste hälsoinformation göras enklare och mer lättförstådd, tycker forskarna. Medborgarna får motstridig information, exempelvis om hur mycket alkohol man kan dricka utan risk och om någon särskild alkoholsort skulle vara bättre än andra.”Budskapen kan vara svåra att tolka, även för dem som har stor kunskap”, säger Dr Batty. Professor Peter Weissberg vid British Heart Foundation föreslår en bättre signalmärkning för mat, baserat på trafikljus med rött för onyttig mat, gult för "ibland"-mat och grönt för hälsosam mat.

Vad som stoppas i magen vid olika tillfällen och av olika anledningar är en av vår tids mest lukrativa branscher. Många är med och vill göra sig en hacka, betydligt flera än de som vill ägna sig åt att med hackans hjälp bruka jorden. Enligt legitimerade dietisten Stine Störsrud är det nämligen inte bara vad du äter, utan när och hur du äter och hur du lever som påverkar din mage.”Alla är mer eller mindre gasiga men vissa känner av det mer än andra”, säger Stine Störsrud till Expressen.se. Mellan 10-15 procent av befolkningen lider av IBS-mage vilket innebär en funktionell tarmstörning som gör att man blir extra känslig för gaser. Resten av befolkningen får mer eller mindre skylla sig själv om magen krånglar och sväller. För så länge man äter regelbundet och lagom mycket och tar sig tid att äta och röra på sig så bildas inte lika mycket gaser.

Gashalten säger inte priset någonting om i denna rätt – men det anses vara Amerikas dyraste hamburgare. Den kostar 777 dollar. Burgaren kan beställas på Le Burger Brasserie i Las Vegas. Man får även med en flaska champagne som måltidsdryck på köpet. Om den här unika burgaren skulle attrahera en apa vet vi inte idag. Men ett vet vi om apor och mat. Det är att apor som äter 30 procent färre kalorier än normalt får ovanligt sällan diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra vanliga folksjukdomar. Detta har primatforskare vid University of Wisconsin i USA kunnat visa i experiment. Sammanlagt har det visat sig att de löper tre gånger lägre risk för åldrandets sjukdomar samtidigt som de lever längre om de får mindre att äta. Jag blir inte ett dugg förvånad om vi får en humanforskning på motsvarande matnyttiga tema inom något år. Det är ”blinkkänsla” som skulle visa det som många av oss intuitivt känner. Alltså det faktum att samtidens människor gräver sin grav med tänderna. Men sparar krafterna till detta ändamål och undviker att fysisk träning får inkräkta på måltiderna.

Att ohälsa och destruktiv läggning är vanligare än att vara frisk och sund är en reflektion som jag har gjort av den handfull sommarpratare som jag har haft möjlighet att lyssna på denna säsong. Årets tema är att komma ut med sin sjukdom eller sårbarhet. Allt skall fram i dagsljuset. Det är ett potpurri med pseudokändisar och nationella ikoner som vänder ut och på sig själv till matchande åldersanpassad musik. Livsstilscoachen har lärt sig hantera sin duktighet och brinner som adventsljus i radion med en röst skär som en skärbrännare in i örat på lyssnaren. Att problem är en stor och viktig del av allas liv – det är årets motto. Det har varit ett stående tema med olika former av missbruksproblem eller allmän ohälsa. Det känns som den trend som var populär bland kändisar i USA för tjugo år sedan, alltså att gå hos psykiatriker eller psykolog för sina symtom har kommit till Sverige för att stanna. Det låter nästan som allas liv är hämtade från någon av de romanfigurer som gjorde Jack Kerouac till en odödlig författare, han som myntade begreppet beat. Vilket brukar definieras typ: ”att vara slagen, nedslagen, utslagen men med en mirakulös positiv omvändningseffekt som befriar en från den dystra samhälleliga kravkatalogen och öppnar en för det rena varandets trasiga och extatiska glädje.”

Med denna spaning i aktuell och inaktuell forskning samt värdelöst vetande så krävs det ett citat som kan sätta en lämplig punkt.”Mänsklig lycka och mänsklig tillfredsställelse måste komma inifrån sig själv. Det är fel att förvänta sig att den slutliga tillfredsställelsen ska komma från pengar eller en dator.” Dalai Lamas citat säger allt och desto mera så jag anser det inte ens värt med någon ytterligare kommentar.

P.P