Det är synd.....

……..om människan är ett klassiskt citat av AUGUST STRINDBERG (1849–1912). Han var och förblir en av Sveriges starkast lysande författare. Verksam i snart sagt alla litterära genrer, och även som bildkonstnär, blev han också en banbrytare längs alla de konstnärliga vägar han slog in på. Det är idag exakt 100 år sedan han lämnade det jordiska för att fortsätta sitt arbete någon annanstans. Men hans texter som är både tolkade och omstridda kommer att leva kvar betydligt längre än texterna av ett hundratal av dagens mest kända författare – tillsammans. Så stor potential och kapacitet hade denne märklige man!

Med anledning av detta så ägnas hela dagens krönika till ord som skrivits av Strindberg. Först ett citat från hans storverk Ett drömspel. Läs och njut av denne mästerlig författare.”Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. - Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag.”

Sedan några klassiska citat som talar för sig själv!

”Kan kapital existera utan arbete? Nej!”

”Allting är relativt, även åldern.”

”Hela livet är bara omtagningar.”

”Vad är filosofi? Ett sökande efter sanningen.”

”Genom att försöka med det omöjliga så når man högsta graden av det möjliga.”

”Plikten är angenäm först när den är gjord.”

”Var inte så säker på att dina ögon ser vad mina ser.”

”Det är inte våra dygder utan våra fel som gör oss till människor.”

”Det var inte segern jag ville åt, det var kampen.”

P.P